Mô hình trồng lúa thích ứng biến đổi khí hậu và bao tiêu sản phẩm

Ngoài ra, sản lượng lúa ông làm ra được Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang giới thiệu Công ty bao tiêu hết mà không phải bán cho thương lái bên ngoài như trước với giá cao hơn từ 800 – 1000 đồng/kg. Khi kết thúc mùa vụ trồng lúa, sau khi trừ các khoảng chi phí đầu tư, gia đình ông có lợi nhuận 34 triệu đồng/ha cao hơn so với trước kia 9 triệu đồng/ha.

Mô hình trồng lúa thích ứng biến đổi khí hậu và bao tiêu sản phẩm

Ông Điều được ngành nông nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện được tham gia tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng lúa tiên tiến và tham gia các chương trình dự án.

Gia đình ông Điều có 9,5 ha đất trồng lúa. Cũng giống như bao nhiêu nông dân khác, gia đình ông trồng lúa 3 vụ trong năm. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nắng mưa thất thường làm cho dịch bệnh trên lúa diễn biến phức tạp. Tình hình nắng nóng, khô hạn và không có lũ để mang phù sa về đã làm cho đất ngày càng khô cằn, trồng lúa phải tốn nhiều chi phí phân bón hơn trước. Ngoài ra, thời tiết mưa bão vào cuối vụ làm cho lúa đổ ngã, giảm năng suất. Đó là chưa kể thu hoạch bằng cắt máy không được phải thu hoạch bằng cắt tay dẫn đến tăng chi phí lên, giảm năng suất. Ngoài ra, giá cả bấp bênh, lúa làm ra phải bán cho thương lái nên bị ép giá mà còn lệ thuộc hoàn toàn về thời gian, thời điểm thu hoạch…

Cụ thể là vụ lúa Đông Xuân 2016 – 2017, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang triển khai Dự án “Sản xuất lúa giống cấp xác nhận”, ông Điều đã mạnh dạn đăng ký tham gia thực hiện với qui mô 1,5 ha (vì Dự án chỉ hỗ trợ cho hộ tham gia tối đa 1,5 ha) và chuyển đổi phương thức sản xuất, bỏ đi tập quán canh tác lạc hậu, tiến hành áp dụng kỹ thuật sản xuất mới trong trồng lúa như giảm lượng giống gieo sạ từ 200 kg/ha (sạ lan) xuống còn 50 kg/ha (cấy máy), ông đã áp dụng bảng so màu lá lúa để bón phân hợp lý và bón phân khi đất ẩm hạn chế thất thoát phân nên giảm được từ 8- 15 kg N (khoảng từ 15 – 30 kg Urê/ha) cũng như giảm số lần dùng thuốc trừ sâu bệnh. Đó là chưa kể khi trồng lúa bằng phương pháp cấy máy lúa không bị đổ ngã lúc thu hoạch. Chính vì vậy năng suất lúa cũng cao hơn trước từ 500 – 800 kg/ha.

Ngoài ra, sản lượng lúa ông làm ra được Trung tâm Khuyến nông Hậu Giang giới thiệu Công ty bao tiêu hết mà không phải bán cho thương lái bên ngoài như trước với giá cao hơn từ 800 – 1000 đồng/kg. Khi kết thúc mùa vụ trồng lúa, sau khi trừ các khoảng chi phí đầu tư, gia đình ông có lợi nhuận 34 triệu đồng/ha cao hơn so với trước kia 9 triệu đồng/ha.

Từ những hiệu quả và thành công như trên, trong vụ lúa Hè Thu này, gia đình ông đã sử dụng máy cấy lúa để trồng hết diện tích 9,5 ha đất của gia đình. Ông Điều cho biết, đây là bài học kinh nghiệm của bản thân ông nhận ra trong quá trình tham gia Dự án và trồng lúa của mình, đó là:

– Tích cực tham gia các mô hình mới. Chủ động tham gia các buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật ở địa phương.

– Nghiên cứu, tìm kiếm thông tin sản xuất nông nghiệp trên báo, đài và các mô hình làm ăn mới có hiệu quả kinh tế cao.

– Ứng dụng cách làm mới trong canh tác lúa được khuyến cáo từ ngành nông nghiệp tại địa phương.

– Tham quan mô hình, học tập kinh nghiệm từ các nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở trong và ngoài địa phương./